Privacybeleid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens op internet

Laatstelijk gewijzigd: 27 april 2018

Methodi Naturalis sprl respecteert uw recht op privacy. Het doel van dit document is om te identificeren welke soorten gegevens we over u kunnen verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken. In dit document vindt u ook belangrijke informatie over uw rechten en gegevensbescherming.

Wij verbinden ons ertoe alle wetten inzake privacy en gegevensbescherming na te leven. Deze toewijding weerspiegelt onze wens om het vertrouwen te winnen en te behouden van iedereen die persoonlijke informatie met onze site deelt.
Dit beleid is van toepassing op de website methodinaturalis.be.

1. het verzamelen van informatie

Wij verzamelen informatie wanneer u zich registreert op onze site, wanneer u inlogt op uw account, een aankoop doet, meedoet aan een prijsvraag en/of wanneer u uitlogt. De verzamelde informatie omvat uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of creditcard.
Bovendien ontvangen en bewaren wij automatisch informatie van uw computer en browser, waaronder uw IP-adres, software en hardware, en de pagina die u aanvraagt.

Informatie vrijwillig verstrekt door een gebruiker van de site

Methodi Naturalis sprl verzamelt en verwerkt de door u verstrekte informatie om u te laten profiteren van een functionaliteit of om u te associëren met een activiteit die op de site beschikbaar is. Methodi Naturalis sprl kan bijvoorbeeld uw gegevens verzamelen en gebruiken om u mededelingen te sturen wanneer u een online-hulpverzoek indient of wanneer u verklaart dat u informatie met betrekking tot een product wenst te ontvangen of wanneer u een vraag of een e-mail naar onze teams stuurt. In veel gevallen kunnen de bovengenoemde uitwisselingen persoonsgegevens omvatten.
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het doel waarvoor deze levering is gedaan. Als u bijvoorbeeld uw e-mailadres opgeeft als onderdeel van een registratie, gebruiken we dat e-mailadres om u uw account toe te sturen.
We kunnen de gegevens op de methodinaturalis.be website ook gebruiken voor verschillende andere doeleinden, zoals klantenbeheer, fraudepreventie, het verbeteren van onze producten en diensten of het verstrekken van informatie die voor u van belang kan zijn, binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke regels. We kunnen de gegevens ook “anonimiseren” en gebruiken voor statistische, historische of wetenschappelijke doeleinden.

2. Gebruik van informatie

Alle informatie die wij van u verzamelen, kan daaraan gewend zijn:

Personaliseer uw ervaring en voldoe aan uw individuele behoeften
Aanbieden van gepersonaliseerde reclame-inhoud
Onze website verbeteren
De klantenservice en uw ondersteuningsbehoeften verbeteren
Contacteer u per e-mail
Een wedstrijd, promotie of enquête beheren

3. Online handel privacy

Wij zijn de enige eigenaars van de informatie die op deze site wordt verzameld. Uw persoonlijke informatie zal niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen, of gegeven aan een ander bedrijf voor enig doel, zonder uw toestemming, behalve zoals nodig is om een verzoek en/of transactie, zoals bijvoorbeeld het verzenden van een bestelling te voldoen.

4. Openbaarmaking aan derden

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derden die ons helpen onze website te beheren of ons bedrijf uit te oefenen, zolang deze partijen ermee instemmen de informatie vertrouwelijk te houden.
Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is om informatie te delen om illegale activiteiten, verdenkingen van fraude, situaties waarbij de fysieke veiligheid van een persoon in het geding kan komen, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden of wanneer de wet dit vereist, te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.
Niet-particuliere informatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

5. Bescherming van informatie

We implementeren verschillende veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke informatie veilig te houden. Wij gebruiken de meest geavanceerde versleuteling voor de bescherming van gevoelige informatie die online wordt verzonden. Wij beschermen uw informatie ook offline. Alleen medewerkers die specifiek werk moeten doen (bijvoorbeeld klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers en servers die worden gebruikt om persoonsgegevens op te slaan, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

6. De koekjes.

We kunnen informatie over u verkrijgen door een “tag” op de harde schijf van uw computer te plaatsen. Deze tag staat bekend als een “cookie”. Cookies verbeteren de gebruikerservaring door uw voorkeuren op te slaan, uw online omgeving aan te passen en een lijst met producten (winkelwagentje) op te slaan bij online aankopen. Cookies kunnen u ook laten profiteren van reclame gericht op uw interesses.
De website methodinaturalis.be maakt gebruik van “sessiecookies”. Een sessiecookie wordt gebruikt om uw computer te markeren met een unieke identificatie die door uw computer wordt gegenereerd wanneer u onze site bezoekt. Een sessiecookie identificeert u niet persoonlijk en verloopt wanneer u uw browser sluit. We gebruiken sessiecookies om statistische informatie te verzamelen over hoe onze bezoekers onze site verkennen – welke pagina’s ze bezoeken, welke koppelingen ze gebruiken en hoe lang ze op elke pagina blijven. We analyseren deze informatie (bekend als “browser data”) in de vorm van statistieken om beter te begrijpen wat onze bezoekers interesseert en wat we nodig hebben om onze sites te verbeteren in termen van inhoud en functionaliteit.
We maken ook gebruik van “permanente cookies”. Deze cookies verlopen niet wanneer u uw browser afsluit; ze blijven op uw computer totdat u ze verwijdert. Door uw computer een unieke identificatiecode toe te wijzen, kunnen we een database van uw eerdere keuzes en voorkeuren creëren en deze, indien nodig, automatisch aan u doorgeven, wat u tijd en moeite bespaart.
Onze cookies verbeteren de toegang tot onze site en identificeren regelmatige bezoekers. Bovendien verbeteren onze cookies de gebruikerservaring door hun interesses te volgen en te targeten. Dit gebruik van cookies is echter op geen enkele wijze gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie op onze site.

7. Afmelden

Wij gebruiken het door u opgegeven e-mailadres om u informatie en updates over uw bestelling te sturen of u te helpen als u daarom verzoekt. Als u zich op een bepaald moment wilt afmelden en geen e-mails meer wilt ontvangen, vindt u onderaan elke e-mail gedetailleerde instructies om u af te melden.
Uw gegevens worden opgeslagen volgens het gekozen pakket. Zodra het pakket is voltooid, worden al uw gegevens automatisch verwijderd uit de website en onze database.
U kunt uw account echter zelf verwijderen via uw gebruikerspanel, maar houd er rekening mee dat dit onomkeerbaar is.

8. Toestemmen

Door gebruik te maken van onze site stemt u in met ons privacybeleid.

9. Bewaring en doorgifte van persoonsgegevens

De bewaartermijn van uw gegevens kan variëren afhankelijk van het doel van de verzameling. Wij bewaren de persoonlijke informatie die op onze website wordt verzameld slechts zo lang als nodig is om de gevraagde diensten te leveren. In ieder geval houden wij ons aan de zuiveringsregels zoals gedefinieerd door lokale wetten en autoriteiten.
Wettelijke verplichtingen kunnen ons een minimale bewaartermijn opleggen. In andere gevallen worden de gegevens die op u betrekking hebben alleen bewaard binnen de grenzen van het nagestreefde doel, of in overeenstemming met de regels van de wetten en lokale autoriteiten. Uw gegevens die u op deze site registreert, zoals uw account, e-mailadres, enz., worden slechts bewaard tot het einde van de operatie waarvoor ze bestemd zijn (voorbeeld: een lopende bestelling, zodra deze voltooid is, worden alle gegevens automatisch gewist door ons systeem.

10. Uw rechten

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebt U recht op toegang tot en correctie van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om zich om legitieme redenen te verzetten tegen elke vorm van verwerking en, zonder reden en zonder kosten, tegen elke vorm van verwerking in het kader van prospectie.
Voor elk verzoek, en in het geval dat de site niet rechtstreeks de mogelijkheid biedt om deze rechten uit te oefenen, neemt u gewoon contact met ons op via e-mail op info@methodinaturalis.be
U heeft ook het recht om uw account zelf te verwijderen via uw gebruikerspanel, maar houd er rekening mee dat dit onomkeerbaar is en dat u niet langer profiteert van de betaalde toegang die u hebt gekozen!

11. Gegevens over kinderen

De website methodinaturalis.be richt zich over het algemeen niet tot kinderen. We vragen of verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van of over kinderen op onze website, tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Als uw kind persoonlijke gegevens heeft doorgegeven en als u wilt dat deze informatie uit onze bestanden wordt verwijderd, neemt u dan contact met ons op via e-mail op info@methodinaturalis.be.

12. Koppelingen naar websites van derden

De websites methodinaturalis.be kunnen links bevatten naar websites die niet beheerd worden door Methodi Naturalis sprl. Deze links worden aangeboden als een dienst en impliceren geen goedkeuring van de activiteiten of inhoud van deze sites of enige connectie met hun exploitanten. Wij hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud, veiligheid of privacy praktijken. Wij raden u sterk aan het privacybeleid van de websites die u bezoekt te controleren voordat u ze gebruikt of persoonlijke informatie verstrekt.

13. Vragen over dit privacybeleid

Als u vragen hebt over dit beleid of ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@methodinaturalis.be

14. Veranderingen in dit Beleid en ons Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid en andere specifieke beleidslijnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen, na eenvoudige publicatie van de herziene versie van dit beleid. Wijzigingen zijn alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die wij verzamelen nadat wij de nieuwe polis hebben gepubliceerd.